สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย    
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย file
- ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้ง
ให้ทราบในโอกาสต่อไป
-ประกาศเลื่อนรับเอกสาร ปพ.1 ปพ.2 หากนักเรียนคนใด
มีความจำเป็นต้องใช้ สามารถมารับได้ในวันดังนี้
วันที่ 7,10,16,21 และ27 เมษายน 2563